5 bác sĩ Châm cứu giỏi tại Hà Nội

Người bệnh có thể tìm đến các bác sĩ châm cứu giỏi đã hoặc đang công tác tại các bệnh viện đầu ngành, chuyên sâu về châm cứu để thăm khám như Bệnh viện Châm cứu Trung ương, BV YHCT Trung ương, BV YHCT Hà Nội.

Read More